Odlukom Ustavnog suda ukinut je članak 16. stavak 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 22/12.).   Članak 16. stavak 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak propisivao je da se oporezuje dohodak od kapitala i to svi primitci od dividendi i udjela u dobiti, koji se isplaćuju od dana stupanja na snagu ovoga Zakona (1. ožujka 2012.), osim na dividende i udjele u dobiti na temelju udjela u kapitalu koji su ostvareni do 31. prosinca 2000. bez obzira kada se isplaćuju.   - Ova se odluka ne primjenjuje retrogradno, može se vidjeti klikom miša ovdje.     Ova odluka objavljena je u Narodnim novinama br. 120/13. Danom objave ove odluke u Narodnim novinama, odnosno od 27. rujna .2013., prestaje važiti rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-4763/2012 i U-I-1342/2013 od 3. travnja 2013., objavljeno u Narodnim novinama br. 43/13.   Prema navedenoj odluci, ukidanjem samo čl. 16., st. 3. Zakona o porezu na dohodak bez obzira na obrazloženja u istoj odluci, do izmjene Zakona o porezu na dohodak ISPLATA UDJELA U ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.