Člankom 8. stavak 1. Zakona o PDV-u (Narodne novine br. 47/95. do 73/00.), propisano je da je osnovica PDV-a naknada za isporučena dobra ili obavljene usluge. Naknadom se smatra sve ono što primatelj dobra ili usluga treba dati ili platiti za isporučena dobra i obavljene usluge, osim PDV-a. U poreznu osnovicu ulazi i sve ono što neka druga osoba, a ne primatelj dobara ili usluga, treba dati ili! platiti poduzetniku za isporučena dobra ili obavljene usluge. U poreznu osnovicu ne ulaze iznosi koje poduzetnik zaračuna, primi ili izda u ime i za račun druge osobe. Članak 51. Pravilnika o PDV-u (Narodne novine br. 60/96. do 80/00.) podrobnije propisuje da se naknadom kod obračuna PDV-a prema zaračunatim naknadama smatra sve ono što primatelj dobara treba dati ili platiti za isporučena dobra i obavljene usluge. U stavku 10. toga članka Pravilnika propisano je da u naknadu ne ulaze iznosi koje poduzetnik zaračuna, primi ili izda u ime i za račun druge osobe, što se smatra prolaznim stavkama. Prema tome, zastupnik je obveznik poreza na dodanu vrijednost na ukupno naplaćenu naknadu od osiguravajućeg društva za obavljene poslove iz ugovora, u koje su uvr&scaron ...