Primili smo vaš dopis sa pitanjima u vezi oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost za usluge visokoškolskog obrazovanja, te u vezi plaćanja poreza na dodanu vrijednost na oporezive isporuke koje obavljaju fakulteti koji su postali obveznici poreza na dodanu vrijednost obzirom da obavljaju oporezive i oslobođene isporuke, na koja odgovaramo u nastavku.

Sukladno odredbi članka 11. stavka 1. točke i) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95. – 94/09., u daljnjem tekstu: Zakon) plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođeno je obrazovanje djece i mladeži, usluge i isporuke dobara predškolskih, osnovnih, srednjih i visokoškolskih ustanova te ustanova učeničkog i studentskog standarda, stručno obrazovanje ili prekvalifikacija odraslih, uključujući s time povezane isporuke dobara i obavljanje usluga što ih nude tijela s javnim ovlastima kojima je to cilj ili druge organizacije za koje se prema posebnim propisima Republike Hrvatske smatra da imaju slične ciljeve.

Prema odredbama članka 71. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 149/09., u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisano je da se porez na dodanu vrijednost ne plaća, između ostalog, na usluge visokoškolskog obrazovanja, stručnog obrazovanja ili prekvalifikacije odraslih te učeničkog i studentskog standarda, uključujući s njima povezane isporuke dobara ...