1. Prema odredbi članka 5. stavka 4. točka 3c) Zakona o PDV-u (Narodne novine br. 47/95. do 73/00.), mjestom obavljanja usluga koje se obavljaju na pokretnim fizičkim dobrima, smatra se mjesto gdje je usluga stvarno obavljena. Ako je u konkretnom slučaju inozemni poduzetnik domaćem poduzetniku obavio uslugu servisiranja proizvoda u inozemstvu, tada je mjesto obavljanja te usluge u inozemstvu i ona se ne oporezuje prema odredbama hrvatskog Zakona o PDV-u. Pri određivanju mjesta oporezivanja, činjenica da se radi o uslugama servisiranja u garantnom roku pritom ne igra nikakvu ulogu, jer je uslugu pružio inozemni poduzetnik tuzemnom poduzetniku na temelju posebnog obvezno-pravnog odnosa. 2. Prema odredbi članka 13. stavak 2. Zakona, na izvozne isporuke dobara koje nisu naplaćene u skladu s propisima o vanjskotrgovinskom i deviznom poslovanju, plaća se PDV. Kod obavljenog izvoza koji se naplaćuje kompenzacijskim poslovima s inozemstvom tj. uvozom roba ili usluga u istoj vrijednosti, u skladu s odredbama i postupcima propisanim Zakonom o trgovini (Narodne novine br. 11/96.) i Odlukom o obavljanju kompenzacijskih poslova s inozemstvom (Narodne novine br. 54/97.), porezna obveza nastaje istekom obračunskog razdoblja u kojem je istekao rok za obavljanje kompenzacijskog posla s inozemstvom. Sve do isteka roka ...