Središnjem uredu Porezne uprave postavljen je upit u vezi načina obračuna poreza na dodanu vrijednost u slučaju kada porezni obveznik obavlja usluge projektiranja, ispitivanja, puštanja u pogon, ali ne i ugradnje niskonaponskih ormara koji se ugrađuju u trafostanice ili hidroelektrane. U upitu je navedeno da se naprijed navedene usluge obavljaju poreznom obvezniku iz druge države članice Europske unije, te da se spomenuto ispitivanje vrši u prostorijama primatelja usluge. Također, jednom kada se oprema ugradi u građevinski objekt, koji se nalazi ili na području Europske unije ili u trećoj zemlji, obavlja se usluga puštanja u pogon spomenute opreme. Postavljeno je i pitanje primjenjuje li se u navedenim slučajevima prijenos porezne obveze.   Na navedeno Središnji ured Porezne uprave dao je odgovor koji prenosimo u cijelosti:   Odredbama članka 19. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13., 99/13. - Rješenje USRH, 148/13. i 153/13. – Rješenje USRH) propisano je da se mjestom obavljanja usluga u vezi s nekretninama, uključujući usluge stručnjaka i posrednika za prodaju nekretnina, smještaj u hotelima ili objektima slične namjene uključujući kampove za odmor ili mjesta uređena za kampiranje, davanje prava na uporabu nekretnina i usluge pripreme i ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.