Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio nam se s upitom o porezu na dodanu vrijednost. Naime, porezni obveznik u upitu navodi da obavlja usluge davanja u najam i zakup. Porezni obveznik navodi da osim navedenog obavlja uslugu virtualnog ureda što podrazumijeva da klijent može registrirati društvo na adresi poreznog obveznika, koristiti adresu za zaprimanje pošte, dobiti usluge poslovne tajnice te koristiti usluge telefonske centrale. Prema navodima poreznog obveznika navedene usluge ne podrazumijevaju fizičko korištenje ureda. Obzirom na navedeno postavljeno je pitanje o mjestu oporezivanja naprijed navedene usluge u slučaju kada porezni obveznik sklapa Ugovor o zakupu virtualnog ureda sa društvima koja nisu rezidenti Republike Hrvatske odnosno oporezuje li se predmetna usluga prema mjestu sjedišta nekretnine poreznog obveznika ili dolazi do prijenosa porezne obveze na primatelja usluge.  Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku. Odredbama članka 4. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14., u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da je predmet oporezivanja PDV-om isporuka dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koje obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav, stjecanje dobara unutar Europske unije te uvoz dobara. Odredbama članka ...