Društvo "A", postavilo je upit je li obvezno obračunavati porez na dodanu vrijednost na usluge drugog liječničkog mišljenja (u svezi s određenim teškim bolestima) što im, na temelju ugovora, obavlja "B" Group koja je osnovana od konzorcija četiri najveća medicinska centra u USA. Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku. Da bi se odredilo oporezuje li se usluga s elementom inozemnosti prema odredbama hrvatskoga Zakona o porezu na dodanu vrijednost potrebno je, prema odredbama članka 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od br. 47/95. do 73/00.), odrediti mjesto oporezivanja takve usluge. Odredbama članka 5. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost propisno je da se mjestom obavljanja usluga smatra sjedište poduzeća koje obavlja usluge ili mjesto gdje se usluge stalno obavljaju. Ako uslugu obavi poslovna jedinica, onda se mjestom obavljanja usluge smatra mjesto sjedišta poslovne jedinice. Članak 33b. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od br. 60/96. do 58/03.) podrobnije propisuje da se pri utvrđivanju mjesta obavljanja usluga primjenjuje opće načelo prema kojem je mjesto obavljanja usluge tamo gdje je sjedište odnosno stalno boravište poduzetnika koji obavlja usluge, ako Zakonom ...