Porezna uprava dala je službeno mišljenje o oporezivanju porezom na dodanu vrijednost usluga doktora dentalne medicine i zubnih tehničara.   Iz tog mišljenja dio citiramo:   …“Prema odredbama članka 39. stavka 3. Zakona plaćanja PDV-a oslobođene su navedene isporuke dobara ili usluga ako ih obavljaju ostale osobe na koje nisu prenijete javne ovlasti, pod uvjetom da ne teže ostvarivanju dobiti te ako se dobit ipak ostvari da se ne raspodjeljuje, nego se koristi za nastavak ili poboljšanje obavljanja usluga. Odredbama članka 64. Pravilnika propisano je da obveznici poreza na dobit prema posebnim propisima, koji obavljaju navedene isporuke ne mogu primjenjivati oslobođenje iz članka 39. stavka 3. Zakona.
Stoga, trgovačko društvo koje obavlja navedene usluge i isporuke dobara ne može primijeniti porezno oslobođenje iz članka 39. stavka 1. točke c) i e) Zakona.“   Ovo mišljenje naši pretplatnici mogu u cijelosti vidjeti klikom miša ovdje.      Nemate vremena za čitanje novosti ili mišljenja? Upravo se po tome razlikujemo od drugih ... i nudimo Vam rješenje:
 Pregledajte novosti i mišljenja, a sve interesantno od sadržaja spremite u svoju ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.