Obratili ste nam se upitom u vezi načina obračunavanja poreza na dodanu vrijednost (PDV) u slučaju kada tuzemni porezni obveznik obavlja usluge nadzora nad obnovom nekretnine koja se nalazi na području druge države članice Europske unije. Također napominjete da ste kao podizvođač izdavali račune za navedenu uslugu hrvatskom poreznom obvezniku na kojima niste zasebno iskazivali PDV već ste primjenjivali prijenos porezne obveze temeljem članka 75. stavka 3. Zakona o PDV-u (Narodne novine br. 73/13., 99/13. – Rješenje USRH, 148/13., 153/13. – Rješenje USRH i 143/14., u daljnjem tekstu: Zakon). U vezi navedenoga odgovaramo u nastavku. Odredbama članka 19. Zakona propisano je da se mjestom obavljanja usluga u vezi s nekretninama, uključujući usluge stručnjaka i posrednika za prodaju nekretnina, smještaj u hotelima ili objektima slične namjene uključujući kampove za odmor ili mjesta uređena za kampiranje, davanje prava na uporabu nekretnina i usluge pripreme i koordinacije građevinskih radova, kao što su usluge arhitekata i građevinskog nadzora, smatra mjesto gdje se nekretnina nalazi. Nadalje, odredbama članka 33. stavka 2. točke 2. Pravilnika o PDV-u (Narodne novine br. 79/13., 85/13., 160/13. i 35/14.) propisano je da usluge koje se obavljaju na nekretnini obuhvaćaju usluge koje služe ...