Obrazac PP-MI-PO se podnosi za obračun poreza na potrošnju u ugostiteljstvu za općine ili gradove koji su propisali obvezu obračunavanja i plaćanja tog poreza.
Porezna uprava navodi da se prema Konačnom prijedlogu Zakona, u općinama i gradovima koji su svojom odlukom poslove utvrđivanja poreza prenijeli na Ministarstvo financija, Poreznu upravu, obrazac PP-MI-PO podnosi nadležnoj ispostavi  Porezne uprave prema sjedištu poreznog obveznika (pravna osoba), odnosno prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika (fizička osoba) zbirno za sve poslovne prostore, na način da se na obrascu iskažu podaci za svaku općinu/grad pojedinačno.
U općinama i gradovima koji svojom odlukom poslove utvrđivanja poreza nisu prenijeli na Ministarstvo financija, Poreznu upravu, obrazac PP-MI-PO se podnosi nadležnom upravnom tijelu jedinice lokalne samouprave pojedinačno za svaki poslovni prostor prema sjedištu, odnosno prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika. Obrazac PP-MI-PO predaje se do 20-og dana u mjesecu za prethodni mjesec, za obračunsko razdoblje od 1. siječnja 2015. godine.
 

Kao datoteku za preuzimanje možete preuzeti i pogledati prijedlog Obrasca PP-MI-PO u vezi Konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.