Prema nacrtu prijedloga izmjena i dopuna Zakona o porezu na dodanu vrijednost propisuje se: Mjesto oporezivanje telekomunikacijskih usluga, usluga radijskog i televizijskog emitiranja i elektroničkih usluga (engleska kratica: MOSS) koje će se od 1. siječnja 2015. godine obavljati osobama koje nisu porezni obveznici. Ukidanje obveze podnošenje godišnje prijave PDV-a. Prijelazne odredbe u vezi obračuna i odbitka PDV-a za porezne obveznike koji će do 31. prosinca 2014. obračunavati PDV prema primljenim (naplaćenim) naknadama. Oslobođenje od plaćanja PDV-a za usluge i za dobra koja se ne otpremaju iz Republike Hrvatske ostvaruje se putem zahtjeva za povrat PDV-a, osim za prijevozna sredstva i nekretnine. Odredba o obvezi ispravka odbitka pretporeza i za ostala dobra (zalihe robe te sirovina i materijala) koja je porezni obveznik nabavio za obavljanje svoje gospodarske djelatnosti, neovisno o tome prelazi li s redovnog postupka oporezivanja u poseban postupak ili obrnuto. Oporezivanje isporuka rekonstruiranih građevina na kojima su obavljeni veći građevinski radovi. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.