Tražite popis modela i šasija automobila prodanih u 2016. za koje je u istoj godini zatražen povrat posebnog poreza temeljem evidencija koje vodi Carinska uprava radi bolje organizacije post prodajne službe i kvalitetnog plana prodaje. Budući se radi o podatku pribavljenom u poreznom postupku povrata posebnog poreza na motorna vozila isti se smatra poreznom tajnom temeljem čl. 8. st. 1. Općeg poreznog zakona (Narodne novine br. 115/16.), Carinska uprava je u obvezi čuvanja porezne tajne te Vam ne može dati tražene podatke. Iznimno, Carinska uprava može dati takve podatke uz pisani pristanak osobe na koju se ti podaci odnose sukladno čl. 8. st. 5. t. 4. OPZ-a.

...