Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Uređaj za pripremanje koktela "Tender Evo­lution" i označavanje alkoholnih pića poseb­nim markicama Ministarstva financija

Datum objave: 18.03.2016, Klasa: 410-19/16-06/58, Carinska uprava

Navodite da je "R. D." d.o.o. postao distributer inova­tivnog uređaja za izradu koktela, njemačkog proizvođa­ča “Tender Evolution” koji putem računalnog upravlja­nja miješa pića i omogućuje izradu do 400 koktela u sat vremena. Pri tome navodite da se spremnici kapaciteta 5, 10 ili 20 litara pune originalnim alkoholnim pićima označenim nadzornim markicama Ministarstva finan­cija. Slijedom navedenog postavljate pitanje postoji li u okviru obavljanja ugostiteljske djelatnosti zakonska obveza označavanja spremnika uređaja "Tender Evoluti­on" posebnim markicama Ministarstva financija. Ugostitelji u pravilu nabavljaju alkoholna pića pu­štena u potrošnju koja moraju biti propisno označena posebnim markicama Ministarstva financija sukladno odredbama čl. 64. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13., 81/13., 100/15. i 120/15.) i čl. 62. i 67. Pravilnika o trošarinama (Narodne novine br. 131/15.). Pakiranja alkoholnih pića zapremnine od 0,25 do 5,00 litara podliježu obvezi označavanja posebnim markicama. Kada se sadržaj otvorenih boca alkoholnih pića utroši u ugostiteljskoj djelatnosti, ne postoji zakonska obveza čuvanja boca na kojima su aplicirane posebne markice oštećene prilikom otvaranja. Slijedom navedenog, mišljenja smo da se spremnici uređaja "Tender Evolution" koji ...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice