Uredba o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje objavljen je u Narodnim novinama 30/14., stupa na snagu 6. ožujka 2014.   Obzirom na povećanje visine trošarine na cigarete, sitno rezani duhan i ostali duhan za pusenje, a sukladno ovoj Uredbi Carinka uprava na svojoj Internet stranici dala obavijest da su gospodarstvenici od dana 6. ožujka 2014. godine dužni podnositi Z-ORT obrazac isključivo u elektroničkom obliku. Navedeni obrazac podnosi se putem aplikativnog podsustava “e-Trošarine”, koji je dostupan na Internet stranicama Carinske uprave. Rok za podnošenje gore navedenog obrasca je 8 dana.   Više o e-Trošarine može se vidjeti klikom miša ovdje. Šifarnik marki cigareta u svrhu lakšeg popunjavanja Z-ORT obrazaca može se preuzeti klikom miša ovdje. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.