Uredba o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje objavljena je u Narodnim novinama br. 66/13., stupa na snagu 5. lipnja 2013.   Visina trošarine na cigarete, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje od 5. lipnja 2013. godine iznosi: >na cigarete
- specifična trošarina 197,00 kuna za 1000 komada cigareta,
- proporcionalna trošarina 37 % od maloprodajne cijene cigareta, te
- minimalna trošarina na cigarete 567,00 kuna za 1000 komada cigareta   >na sitno rezani duhan
- 450,00 kuna za jedan kilogram   >na ostali duhan za pušenje
- 380,00 kuna za jedan kilogram. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.