Uredba o visini trošarine na  cigarete, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje objavljena je u Narodnim novinama br. 43/15., stupa na snagu 18. travnja 2015.
  Više o tome (link). ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.