Uredba o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s trećim zemljama za određenu robu objavljena je u Narodnim novinama br. 47/14., stupa na snagu 24. travnja 2014.   Ovom se Uredbom propisuju uvjeti za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s trećim zemljama za naftne derivate i biogoriva (u daljnjem tekstu: goriva), iz tarifnih oznaka Kombinirane nomenklature Europske unije:
2710 12 41 – laka ulja koja ne sadrže biodizel, motorni benzin sa sadržajem olova ne većim od 0,013 g/l (bezolovni), s oktanskim brojem (RON) manjim od 95
2710 12 45 – laka ulja koja ne sadrže biodizel, motorni benzin sa sadržajem olova ne većim od 0,013 g/l (bezolovni), s oktanskim brojem (RON) 95 ili većim, ali manjim od 98
2710 12 49 – laka ulja koja ne sadrže biodizel, motorni benzin sa sadržajem olova ne većim od 0,013 g/l (bezolovni), s oktanskim brojem (RON) 98 ili većim
2710 12 51 – laka ulja koja ne sadrže biodizel, motorni benzin sa sadržajem olova većim od 0,013 g/l (olovni), s oktanskim brojem (RON) manjim od 98
2710 12 59 &ndash ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.