Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Uredba o Tarifi upravnih pristojbi, tarifa na žalbu

Datum objave: 05.02.2020, Klasa: 412-01/20-01/2, Porezna uprava

Obratili ste nam se sa zamolbom za tumačenje Tarifnog broja 3. Tarife upravnih pristojbi uz Uredbu o Tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine br. 8/17., 37/17., 129/17., 18/19., 97/19. i 128/19.; u daljnjem tekstu: Tarifa). Navodite da se u praksi Tarifni broj 3. Tarife primjenjivao na način da su prihodi i način uplate za žalbe bili u korist prvostupanjskih tijela te, s obzirom na to da Uredbom o dopunama Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine br. 128/19.), kojom je izvršeno usklađenje Tarife sa Zakonom o sustavu državne uprave (Narodne novine br. 66/19.), nije izmijenjen Tarifni broj 3. kojim je propisana visina upravne pristojbe na žalbu pred tijelima državne uprave i pred ostalim tijelima, tražite tumačenje navedenog Tarifnog broja. U nastavku dajemo odgovor. Prema Tarifnom broju 3. stavku 1. Tarife na žalbu protiv rješenja pred tijelima državne uprave plaća se upravna pristojba u iznosu od 35,00 kuna, dok se prema stavku 2. istog Tarifnog broja na žalbu protiv rješenja pred ostalim tijelima plaća upravna pristojba u iznosu od 50,00 kuna. U skladu s navedenim, kada je tijelo nadležno za rješavanje žalbe protiv rješenja upravnog odjela jedinice područne (regionalne) samouprave ...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice