Uredba o mjerama i naknadama za prekomjerne i špekulativne zalihe poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda iz sektora šećera objavljena je u Narodnim novinama br. 77/13., stupa na snagu 25. lipnja 2013.   Ovom Uredbom uređuju se mehanizmi nadzora i kontrole uvoza, formiranja zaliha pojedinih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda načini i kriteriji za utvrđivanje špekulativnih zaliha, te utvrđivanja pravnih i fizičkih osoba koje su formirale špekulativne zalihe, naknade i načini naplate, mjere za sprječavanje špekulativnog formiranja zaliha poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u periodu do dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji i druge potrebne mjere od značenja za kontrolu zaliha poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.   Pravne i fizičke osobe koje su u svezi s svojom djelatnosti (trguju, proizvode ili na bilo koji način u proizvodnji koriste neke od proizvoda navedenih u Uredbi) vlasnici proizvoda navedenih u Uredbi, moraju količinu istih popisati u priložene Excel tablice i dostaviti Carinskoj upravi: Excel tabele iz Priloga 2. i Priloga 3. na email: spekulativne.poljoprivreda@carina.hr Excel tabele iz Priloga 4. i Priloga 7. na email: spekulativne.secer@carina.hr   DOKUMENTI: Prilog 1. Popis poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda može se preuzeti