Uredba o kriterijima za provedbu javnog natječaja za imenovanje predsjednika i članova uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku objavljena je u Narodnim novinama br. 112/15., stupa na snagu 24. listopada 2015. Ovom Uredbom pobliže se propisuju postupci provedbe javnog natječaja i uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati za osobe ovlaštene za zastupanje (predsjednike i članove uprava, ravnatelje, zastupnike, direktore) u trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku čijim dionicama i poslovnim udjelima upravlja Državni ured za upravljanje državnom imovinom sukladno Odluci o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (Narodne novine br. 120/13. i 74/15.), ukoliko to nije propisano posebnim propisom. Ova Uredba na odgovarajući se način primjenjuje u pogledu uvjeta i za izbor kandidata za osobe ovlaštene za zastupanje trgovačkih društava čijim dionicama i poslovnim udjelima upravlja Centar za restrukturiranje i prodaju, ukoliko to nije propisano posebnim propisom. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.