Uredba o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća objavljena je u Narodnim novinama br. 129/17., stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine. Ovom Uredbom utvrđuju se kriteriji za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća, sportska natjecanja i sportska postignuća za koja se dodjeljuju državne nagrade, sportska natjecanja i sportska postignuća za koja se mogu dodijeliti državne nagrade, osobe kojima se dodjeljuju i osobe kojima se mogu dodijeliti državne nagrade, novčani iznosi državnih nagrada te postupak i način njihova dodjeljivanja. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.