Uredba o izmjeni Uredbe o visini trošarine na motorne benzine, plinsko ulje i kerozin za pogon objavljena je u Narodnim novinama br. 76/13., stupa na snagu 25. lipnja 2013.   U Uredbi o visini trošarine na motorne benzine, plinsko ulje i kerozin za pogon (Narodne novine, br. 137/12. i 144/12.), u članku 3. u tablici, točki 2. podtočka 2.1. mijenja se i glasi:   »2.1. za pogon 2.450,50 kn/1000 l«. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.