Uredba o izmjenama Uredbe o poslovima i posebnim uvjetima rada u državnoj službi objavljena je u Narodnim novinama br. 33/13., stupa na snagu 28. ožujka 2013.   U Uredbi o poslovima i posebnim uvjetima rada u državnoj službi (Narodne novine br. 74/02, 58/08 i 119/11): - U članku 10. podstavku c) Radna mjesta III. vrste, točka 2. mijenja se i glasi: »2. pomorski strojar«.
- Članak 11. mijenja se i glasi: »Članak 11. Utvrđuju se poslovi radnih mjesta s posebnim uvjetima rada u Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje i visina dodataka, i to: a) Položaji I. vrste 1. zapovjednik državne intervencijske postrojbe 5% b) Radna mjesta II. vrste 1. viši vatrogasni instruktor 5% c) Radna mjesta III. vrste 1. vatrogasni instruktor 10%". ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.