Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku, načinu i uvjetima za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske objavljena je u Narodnim novinama br. 55/19., stupa na snagu 1. lipnja 2019. godine. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.