Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa temeljem radnog odnosa objavljena je u Narodnim novinama br. 31/14., stupa na snagu 15. ožujka 2014.     Nova oznaka u pozivu na broj na nalozima za isplatu plaće od 15. ožujka 2014.:
67 - broj modela, a  poziv na broj je: OIB – JOPPD oznaka izvješća – Podatak o plaći   OIB – isplatitelja, obveznika plaćanja javnih davanja   Kao podatak drugi u pozivu na broj upisuje se oznaka izvješća Obrasca JOPPD prema plaći koja se isplaćuje ili godina i redni broj mjeseca za koji se isplaćuje npr. zaostala plaća (prije JOPPD obrasca, ako su doprinosi bili zaduženi prema Obrascu ID)   Kao podatak o plaći upisuje se:
0 – isplata plaće
1 – isplata prvog dijela plaće
2 – isplata drugog dijela plaće
3 – isplata plaće koja ne podliježe uplati doprinosa za MIO na temelju individualne kapitalizirane štednje
4 – isplata plaće koja ne podliježe uplati doprinosa na osnovicu
5 ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.