Porezna uprava Republike Hrvatske zaprimila je za 2014. godinu godišnje porezne prijave za porezne obveznike koji su ostvarili dohodak u/iz inozemstva (Sjedinjene Američke Države i Republika Slovenija). Međutim, u godišnjim prijavama poreza na dohodak nisu dostavljene potvrde inozemnog poreznog tijela o uplaćenom porezu u inozemstvu ili potvrde za to ovlaštene osobe o uplaćenom porezu u inozemstvu. Nadležna Ispostava Porezne uprave uputila je u prosincu 2015. godine poreznim obveznicima poziv za dostavom istih. Kao odgovor Porezna uprava zaprimila je dopise od strane savjetodavne kuće u kojima se navodi da za porezne obveznike nije moguće dostaviti potvrde inozemnog poreznog tijela o uplaćenom porezu u inozemstvu ili potvrde za to ovlaštene osobe o uplaćenom porezu u inozemstvu budući da je u slučaju Sjedinjenih Američkih Država porezna godina različita od porezne godine u Republici Hrvatskoj, a da u slučaju Republike Slovenije još nisu poznate informacije o inozemnom dohotku i porezu uplaćenom u inozemstvu.   Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku. Odredbama članka 39. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12., Odluka USRH - 120/13., 125/13., 148/13., Odluka USRH - 83/14., 143/14., 136/15.; dalje u tekstu: Zakon) propisano je koji porezni ...