Novi Zakon o porezu na dodanu vrijednost objavljen je u Narodnim novinama br. 73/13., stupa na snagu 1. srpnja 2013., o tome se može vidjeti novost klikom miša ovdje.

Porezna uprava je objavila nove upute: Uputa Poreza na dodanu vrijednost - uvoz nakon 1. srpnja 2013. godine može se vidjeti klikom miša ovdje. Uputa za popunjavanje prijave PDV-a (Obrazac PDV) može se vidjeti klikom miša ovdje. Uputa za popunjavanje Zbirne prijave za isporuke dobara i usluga u druge države članice EU (Obrazac ZP) može se vidjeti klikom miša ovdje. Uputa za popunjavanje Prijave za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih država članica EU (Obrazac PDV-S) može se vidjeti klikom miša ovdje.
Prijedlozi novih obrazaca: Zahtjev za registriranje za potrebe PDV-a može se vidjeti klikom miša ovdje. Prijava poreza na dodani vrijednost (Obrazac PDV) može se vidjeti klikom miša ovdje. Knjiga izdanih (izlaznih) računa (Obrazac I-RA) može se vidjeti

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.