1. Obveznici i rokovi za podnošenje konačnog obračuna PDV-a

Člankom 18. stavak 2. Zakona i člankom 86. stavak 3. Pravilnika, propisano je da obveznik PDV-a, mora predati mjerodavnoj ispostavi Porezne uprave prema svome sjedištu odnosno prebivalištu konačni obračun PDV-a na obrascu PDV-K. Tijekom godine porezni obveznici su PDV obračunavali i plaćali u mjesečnim obračunskim razdobljima. a porezni obveznici čija je vrijednost isporučenih dobara . usluga uključujući i PDV u prethodnoj kalendarskoj godini u odnosu na godinu za koju se radi konačni obračun bila manja od 300.000,00 kuna mogli. su plaćati PDV u tromjesečnim obračunskim razdobljima. Za obveze PDV-a po obračunskim razdobljima podnose se prijave na obrascu PDV. Obveza za PDV koja se iskazuje u prijavama po obračunskim razdobljima nije predujam nego stvarno nastali PDV. tako se u prijavama po obračunskim razdobljima obračunava i plaća stvarno nastali PDV porezni obveznici dužni su sastaviti i Poreznoj upravi predati i konačni obračun PDV a za razdoblje oporezivanja. U članku 16. stavak 1. Zakona, propisana je kalendarska godina kao razdoblje oporezivanja. a ako je obveznik poslovao samo tijekom dijeta godine, tada je razdoblje oporezivanja razdoblje poslovanja. Povremeni porezni obveznici nisu obveznici podnošenja konačnog obračuna PDV-a obzirom da nisu ni ...