Na temelju odredbi članka 6. točke 7., 9. i 17. Zakona o Poreznoj upravi (Narodne novine br. 67/01., 94/01., 177/04. i 128/10.) radi jedinstvenog postupanja u primjeni Zakona o PDV-u (Narodne novine br. 47/95., 106/96., 164/98., 105/99., 54/00., 73/00., 127/00., 48/04., 82/04., 90/05., 76/07., 87/09. i 94/09., u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilnika o PDV-u (Narodne novine br. 149/09., u daljnjem tekstu: Pravilnik) u vezi s popunjavanjem i podnošenjem konačnog obračuna PDV-a, državni tajnik, ravnatelj Porezne uprave daje službenicima Porezne uprave

 

 

 

UPUTU ZA SASTAVLJANJE I PODNOŠENJE KONAČNOG OBRAČUNA PDV-A ZA 2010. GODINU  

 

1. Obveznici i rokovi za podnošenje konačnog obračuna PDV-a Člankom 18. stavkom 2. Zakona i člankom 115. stavkom 3. i 4. Pravilnika, propisano je da obveznik PDV-a, mora predati mjerodavnoj ispostavi Porezne uprave prema svome sjedištu odnosno prebivalištu konačni obračun PDV-a na obrascu PDV-K. Tijekom godine porezni obveznici su PDV obračunavali i plaćali u mjesečnim obračunskim razdobljima ...