Uputa br. 84/13.

1. OPĆE ODREDBE Donošenjem Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13. i 81/13.; u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilnika o trošarinama (Narodne novine br. 64/13.; u daljnjem tekstu: Pravilnik) nacionalni trošarinski sustav oporezivanja trošarinskih proizvoda usklađen je s europskim harmoniziranim sustavom oporezivanja alkohola i alkoholnih pića, duhanskih prerađevina, energenata i električne energije. U okviru trošarinskog sustava oporezivanja trošarinskih proizvoda, uz već poznate statuse ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i trošarinsko skladište te oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda, uvode se novi instituti - registrirani primatelj, registrirani primatelj koji samo povremeno prima trošarinske proizvode iz druge države članice, registrirani pošiljatelj te porezni zastupnik za prodaju na daljinu. Imajući u vidu odredbe propisa o trošarinama ovom uputom uređuje se provedba postupka pri donošenju, izmjenama i dopunama te prestanku važenja odobrenja predviđenih Zakonom sukladno kojem se pod odobrenjima razumijevaju: - trošarinsko odobrenje - odobrenje koje izdaje carinski ured nadležan prema sjedištu pravne osobe, sjedištu podružnice, odnosno prebivalištu fizičke osobe u Republici Hrvatskoj da može u okviru obavljanja svoje registrirane djelatnosti u trošarinskom skladi&scaron ...