Carinska uprava objavila je ovu Uputu za provedbu postupka polaganja instrumenta osiguranja plaćanja trošarine (Uputa br. 15/14) kojom se određuje:   1. OPĆE ODREDBE
Obveza polaganja instrumenta osiguranja plaćanja trošarine kojeg trošarinski obveznici podnose za namirenje mogućeg duga za trošarinske proizvode u bitnome su uređeni odredbama članaka:
- 34., 40. stavka 4. podstavka 1., 41. stavka 3., 42. stavka 4. podstavka 1. i 79. stavka 2. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13. i 81/13.; u daljnjem tekstu: Zakon), te
- 35. – 45.d Pravilnika o trošarinama (Narodne novine br. 64/13., 129/13., 11/14. i 70/14.; u daljnjem tekstu: Pravilnik).
Sukladno članku 34. Zakona polaganje instrumenta osiguranja plaćanja trošarine uvijek je obvezno za otpremanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine, a za proizvodnju i skladištenje na zahtjev Carinske uprave.
Slijedom navedenoga, Carinska uprava uvijek i u svakom slučaju zahtijeva polaganje instrumenta osiguranja plaćanja trošarine za:
- otpremanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine,
- primanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine,
- proizvodnju trošarinskih ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.