1. OPĆE ODREDBE Obveza polaganja instrumenta osiguranja plaćanja trošarine koji trošarinski obveznici podnose za namirenje mogućeg duga za trošarinske proizvode u bitnome su uređeni odredbama članaka: - 34. i 79. stavka 2. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 22/13. i 32/13.; u daljnjem tekstu: Zakon), te - 35. - 45. Pravilnika o trošarinama (Narodne novine br. 64/13.). Sukladno članku 34. Zakona polaganje instrumenta osiguranja plaćanja trošarine uvijek je obvezno za otpremanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine, a za proizvodnju i skladištenje na zahtjev Carinske uprave. Pri tome, dakle, Carinska uprava uvijek može zahtijevati polaganje instrumenta osiguranja i za proizvodnju te skladištenje trošarinskih proizvoda u trošarinskom skladištu u sustavu odgode plaćanja trošarine. Instrumentom osiguranja plaćanja trošarine garantira se namirenje nastalog trošarinskog duga ili trošarinskog duga koji bi mogao nastati (kao i kamata koje su nastale ili bi mogle nastati) za alkohol i alkoholna pića te energente (osim krutih goriva i prirodnog plina): - koji se skladište i/ili proizvode u trošarinskom skladištu, te - koji se otpremaju i/ili primaju u sustavu odgode plaćanja trošarine, - ...