Uputa 69/14

 

Ovom Uputom pojašnjava se provedba carinskih postupanja pri nadzoru uvoza i izvoza poljoprivrednih proizvoda u pograničnom području Republike Hrvatske i susjednih trećih zemalja te ostvarivanja oslobođenja od uvoznih i izvoznih davanja za osobe koje prebivaju u pograničnom području Republike Hrvatske i susjednih trećih zemalja pri uvozu ili izvozu poljoprivrednih i drugih proizvoda dobivenih na posjedima ili dijelovima svojih posjeda u pograničnom području.

 

1. OPĆE ODREDBE Pravna osnova se temelji na sljedećim propisima: - Uredbi Vijeća EEZ-a br. 2913/92 kojom se donosi Carinski zakonik Zajednice (Sl. list 302, 19.10.1992. - u daljnjem tekstu: Carinski zakonik ili CZZ) i sve njene izmjene i dopune, - Uredbi Komisije EEZ-a br. 2454/93 kojom se utvrđuju odredbe za provedbu Uredbe Vijeća EEZ-a br. 2913/92 kojom se donosi Carinski kodeks Zajednice (Sl. list  253, 11.10.1993. - u daljnjem tekstu: Uredba za provedbu Carinskog zakonika ili UPCZZ) i sve njene izmjene i dopune, - Uredbi Vijeća Europske unije br. 1186/09 o uspostavi sustava oslobođenja od carina u Europskoj uniji (Kodificirana inačica - Sl. list 324, 11. 10. 2009. str. 23 ...