Ovom uputom pojašnjava se provedba carinskih postupanja pri provedbi carinskih formalnosti pri nadzoru robe u putničkom prometu s trećim zemljama u u svrhu osiguravanja jednoobraznosti postupanja

 

1. OPĆE ODREDBE Pravna osnova se temelji na sljedećim propisima: - Uredbi Vijeća EEZ-a br. 2913/92 kojom se donosi Carinski zakonik Zajednice (SL L 302, 19.10.1992. - u daljnjem tekstu Carinski zakonik ili CZZ) i sve njene izmjene i dopune, - Uredbi Komisije EEZ-a br. 2454/93 kojom se utvrđuju odredbe za provedbu Uredbe Vijeća EEZ-a br. 2913/92 kojom se donosi Carinski kodeks Zajednice (SL L 253, 11.10.1993. - u daljnjem tekstu Uredba za provedbu Carinskog zakonika ili UPCZZ) i sve njene izmjene i dopune, - Uredba Vijeća Europske unije br. 1186/2009 o uspostavi sustava oslobođenja od carina u Europskoj uniji (SL L 324, 11. 10. 1993. str. 23 - u daljnjem tekstu: Uredba o oslobođenjima od plaćanja carine), - Zakonu o provedbi carinskih propisa Europske unije (Narodne novine br. 54/2013 - - u daljnjem tekstu: ZPCPEU) - Zakonu o trošarinama (Narodne novine br. 22/2013 i 32/13), - Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića ...