Carinska uprava objavila je na svojoj Internet stranici Uputu za proizvođače etilnog alkohola u komercijalne svrhe o mogućnosti stjecanja statusa male destilerije, prenosimo u nastavku: 1. Općenito
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama objavljenom u Narodnim novinama broj 115 od 9. prosinca 2016. Godine, a koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. godine, između ostalog je uveden i institut male destilerije.
Odredbe koje uređuju status „male destilerije“ propisane su člankom 67.a Zakona o trošarinama  (Narodne  novine br.  22/13.,  32/13.,  81/13.,  100/15.,  120/15.  i 115/16.) te člancima  87. – 92. Pravilnika o trošarinama (Narodne novine br. 1/17. i 14/17.). 2. „Mala destilerija“ – definicija
Malom destilerijom smatra se proizvođač etilnog alkohola (nedenaturirani etilni alkohol obuhvaćen tarifnom oznakom KN 2207 10 i jaka alkoholna pića obuhvaćena tarifnom oznakom KN 2208) koji proizvodi u komercijalne svrhe u količini do 10 hektolitara čistog alkohola godišnje, uz sljedeće uvjete:
- pravno i ekonomski je nezavisna od bilo koje druge destilerije i
- ne proizvodi prema licenciji.
Mala destilerija smije proizvesti do 10 hektolitara čistog alkohola godišnje (primjerice do ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.