1. Temeljne odredbe      Privremeni uvoz i izvoz ambalaže propisan je Aneksom B.3. Konvencije o privremenom uvozu ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 16/98 i 8/99) (u daljnjem tekstu: Konvencija), i Uredbe Komisije EEZ-a br. 2454/93, kojom se utvrđuju odredbe za provedbu Uredbe Vijeća EEZ-a br. 2913/92, (SL L 253, 11.10.1993. - u daljnjem tekstu Uredba za provedbu Carinskog zakonika - UPCZZ i sve njene izmjene i dopune (članci 226.,229. i 571 UPCZZ). Ambalažom, sukladno članku 1. toč. b) Aneksa B.3 Konvencije o privremenom uvozu, smatraju se: - svi predmeti i materijali što ih se rabi ili može rabiti, u onom obliku u kojem su privremeno uvezeni za pakiranje, zaštitu, spremanje ili razdvajanje robe, s izuzetkom materijala za pakiranje kao što su slama, papir, staklena vuna, piljevina i sl. Ambalaža u smislu ovoga Naputka, je ambalaža označena trajnim oznakama i namijenjena višekratnoj uporabi. Pojam ambalaže ne uključuje kontejnere koji 'su odgovarajuće regulirani Aneksom B.3 Konvencije i člankom 557. UPCZZ. Odredbe ove Upute odgovarajuće se primjenjuju i za postupak privremenoga izvoza domaće ambalaže i paleta. 2. Postupak privremenog Uvoza/izvoza ambalaže Postupak privremenog uvoza uz potpuno oslobođenje od ...