Ministarstvo Financija objavilo je Uputu za izradu i predaju financijskog izvještaja neprofitnih organizacija za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca.   Sukladno čl. 2. st. 1. Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine br. 10/08. i 7/09.) obveznici izrade i predaje financijskih izvještaja jesu: udruge i njihovi savezi, strane udruge, zaklade, fondacije, ustanove, političke stranke, komore, sindikati, vjerske i druge zajednice i sve druge pravne osobe kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti/profita, za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitne organizacije i koje su upisane u Registru neprofitnih organizacija. Sindikati, političke stranke i druge neprofitne organizacije s organizacijskim dijelovima (podružnicama) koji nemaju pravnu osobnost (svoj matični broj i OIB) podnose jedan financijski izvještaj na razini pravne osobe. Poslovanje podružnica bez pravne osobnosti i matice mora biti obuhvaćeno jednim financijskim izvještajem, stoga organizacijski dijelovi (podružnice) bez pravne osobnosti ne podnose godišnje financijske izvještaje FINA-i. Prema čl. 71. Uredbe financijske izvještaje za 2012. nisu obvezne sastavljati niti predavati neprofitne organizacije: • čija je vrijednost imovine uzastopno u prethodne tri godine manja od 100.000,00 kuna na razini godine i
• godišnji prihod uzastopno u prethodne ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.