Ministarstvo financija, Državna riznica objavila je Uputu za izradu i predaju financijskog izvještaja neprofitne organizacije za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2017. godine. Iz Upute prenosimo u nastavku: I. Obveznici izrade i predaje tromjesečnog financijskog izvještaja Tromjesečni financijski izvještaj (financijski izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2017.) predaju:
1. neprofitne organizacije obveznice vođenja  dvojnog knjigovodstva,
2. neprofitne organizacije od čijeg je osnivanja prošlo tri ili manje godina te
3. neprofitne organizacije  koje udovoljavaju uvjetima  za vođenje jednostavnog knjigovodstva, ali su se odlučile za vođenje dvojnog knjigovodstva. Sukladno odredbi članka 9. stavka 5. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, broj 121/14- u daljnjem tekstu: Zakon), neprofitna organizacija je obvezna prve tri godine od osnivanja voditi dvojno knjigovodstvo, što znaći da su neprofitne organizacije osnovane tijekom 2015., 2016. i 2017. godine dužne voditi dvojno knjigovodstvo te sastavljati i predavati financijske izvještaje za razdoblja tijekom godine, neovisno o visini prihoda i vrijednosti imovine. Neprofitne organizacije osnovane prije 2014. godine također moraju predati financijski izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2016., osim ako su donijele Odluku ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.