Obveznici izrade i predaje godišnjih financijskih izvještaja
Sukladno čl. 2., st. 1. Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine br. 10/08., 7/09.,158/13. i 1/14.) obveznici izrade i predaje financijskih izvještaja jesu: udruge i njihovi savezi, strane udruge, zaklade, fondacije, ustanove, političke stranke, komore, sindikati, udruge poslodavaca, umjetničke organizacije, vjerske i druge zajednice i sve druge pravne osobe kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti/profita, za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitne organizacije i koje su upisane u Registru neprofitnih organizacija.
Sindikati, političke stranke i druge neprofitne organizacije s organizacijskim dijelovima (podružnicama) koji nemaju pravnu osobnost (svoj matični broj i OIB) podnose jedan financijski izvještaj na razini pravne osobe. Poslovanje podružnica bez pravne osobnosti i matice mora biti obuhvaćeno jednim financijskim izvještajem. Stoga, organizacijski dijelovi (podružnice) bez pravne osobnosti ne podnose godišnje financijske izvještaje FINA-i.   Prema čl. 71. Uredbe godišnje financijske izvještaje za 2013. nisu obvezne sastavljati niti predavati neprofitne organizacije:
• čija je vrijednost imovine uzastopno u prethodne tri godine manja od 100.000,00 kn na razini godine i
• godišnji prihod uzastopno u prethodne tri ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.