Ministarstvo financija, Državna riznica objavila je 25. siječnja 2017. Uputu za izradu i predaju financijskih izvještaja neprofitnih organizacija za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016.
Ta se uputa može preuzeti u cijelosti kao dokument za preuzimanje niže (PDF). Obveznici izrade i predaje godišnjih financijskih izvještaja Od 1. siječnja 2015. sve neprofitne organizacije obveznice su sastavljanja i predaje financijskih izvještaja, ali prilagođeno visini prihoda i vrijednosti imovine. Na financijske izvještaje potrebno je upisati RNO broj dodijeljen od Ministarstva financija prilikom upisa neprofitne organizacije u Registar neprofitnih organizacija.
Ministarstvo financija ne izdaje izvadak iz Registra neprofitnih organizacija već je kao dokaz o upisu neprofitne organizacije  u Registar dovoljno  ispisati stranicu  s podacima dobivenim nakon pretrage Registra na internetskoj stranici Ministarstva financija. Vjerske zajednice su, sukladno  odredbama Zakona, izuzete od obveze sastavljanja i predaje financijskih izvještaja i upisa u Registar neprofitnih organizacija. Međutim, pravne osobe kojima su osnivači vjerske zajednice i koje nisu osnovane sa ciljem ostvarivanja dobiti (primjerice caritasi) obveznici su sastavljanja i predaje godišnjih financijskih izvještaja. Na političke stranke se primjenjuju odredbe koje se odnose na vođenje poslovnih knjiga i upis u Registar neprofitnih ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.