Uputa za izradu i predaju financijskih izvještaja neprofitnih organizacija za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine   Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (dalje u tekstu: Zakon) objavljen 15. listopada 2014.g. u „Narodnim novinama“ br. 121, stupio je na snagu 1. siječnja 2015. godine. Danom stupanja na snagu Zakona prestala je važiti Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“, br. 10/08., 7/09., 158/13., 1/14. i 44/14.; dalje u tekstu: Uredba). Međutim, člankom 46. stavkom 2. Zakona propisano je da neprofitne organizacije financijske izvještaje za 2014. g. sastavljaju sukladno odredbama Uredbe koja je bila na snazi do 31. prosinca 2014.g.   I. Obveznici IZRADE I PREDAJE GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA Sukladno čl. 2. st. 1. Uredbe obveznici izrade i predaje financijskih izvještaja jesu: udruge i njihovi savezi, strane udruge, zaklade, fondacije, ustanove, političke stranke, komore, sindikati, udruge poslodavaca, umjetničke organizacije, vjerske i druge zajednice i sve druge pravne osobe kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti/profita, za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitne organizacije i koje su upisane u Registru neprofitnih organizacija. Sindikati, političke stranke i druge neprofitne organizacije s organizacijskim dijelovima (podružnicama) koji ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.