1. OPĆE ODREDBE Ovom Uputom se uređuje postupanje u primjeni oslobođenja od plaćanja trošarine na:       - energente koji se koriste za namjene iz članka 101. stavka 1. točki 3., 4., 5., 6. i     7. Zakona o trošarinama (Nar. nov., br. 22/13. i 32/13.; u daljnjem     tekstu: Zakon), odnosno u sljedećim proizvodnim procesima:       * zajedničkoj proizvodnji toplinske i električne energije u jedinstvenom procesu (kogeneracija); * mineraloškim procesima; * dvojnom korištenju energenata – ako se koriste kao gorivo za grijanje i istodobno za namjenu koja nije pogon ili grijanje (uporaba energenata za kemijsku redukciju te u elektrolitskim i metalurškim procesima); * proizvodnji električne energije; * za druge namjene, a ne kao pogonsko gorivo ili gorivo za grijanje; - električnu energiju koja se koristi za namjene iz članka 101. stavka 8. točki 1., 2., 4. i 6. Zakona, odnosno u sljedećim proizvodnim procesima: * zajedničkoj proizvodnji toplinske i električne energije u jedinstvenom procesu (kogeneracija); * mineraloškim procesima; * kemijskoj redukciji te elektrolitskim i metalurškim procesima; * za proizvodnju električne energije te za održavanje sposobnosti proizvodnje električne energije.     ...