Zbog jedinstvenog tumačenja Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine br. 133/12, dalje: Zakon). imajući u vidu različite interpretacije ispisivanja određenih elemenata na računu, donosimo uputu o tumačenju članka 2. stavka 5. Zakona te shodno tome smatramo da je potrebno razjasniti da se oznake načina plaćanja određene tehničkom specifikacijom ne mogu mijenjati i da se u XML poruci dostavljaju kao jedna od kombinacija (G-gotovina, K-kartice, C-ček, T-transakcijski račun, O-ostalo), međutim kao način plaćanja ispisan i naveden na fizičkom računu mogu biti i termini, primjerice: novčanice, novčanice i kovanice, kovanice, i dr.

Dozvoljeni načini plaćanja navedeni na računu Oznaka načina plaćanja u XML-u - Novčanice - Novčanice i kovanice - Kovanice - Gotovina G - gotovina - Kartica K - kartice - Ček C - ček - Transakcijski račun T - transakcijski račun - Ostalo O - ostalo

 

U tablici su prikazani dozvoljeni načini plaćanja koji se mogu navoditi na računu koji se izdaje kupcu i način na koji se mapiraju u XML poruku zahtjeva za račun. Nema zakonske zapreke da se na računu koji se izdaje kupcu uz jedan od prije navedenih dozvoljenih načina plaćanja navedu i ...