U skladu s odredbama članka 35. Zakona i članka 46. Pravilnika, porezni obveznik poreza na dobit dužan je za razdoblje za koje se utvrđuje porez podnijeti prijavu poreza na dobit – obrazac PD. I. Propisi na temelju kojih se sastavlja porezna prijava: Uz Zakon i Pravilnik, pri obračunu poreza na dobit i sastavljanju porezne prijave, primjenjuju se, između ostalog, i sljedeći propisi:   - Zakon o računovodstvu (Narodne novine br. 109/07.)   - Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (Narodne novine br. 38/08. i 12/09.)   - Zakon o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04. i 73/08.)   - Pravilnik o porezu na dohodak (Narodne novine br. 95/05., 96/06., 68/07., 146/08., 2/09., 9/09. – ispravak i 146/09.)   - Opći porezni zakon (Narodne novine br. 147/08.)   - Zakon o slobodnim zonama (Narodne novine br. 44/96., 92/05. i 85/08.)   - Pravilnik o načinu izračuna izvršenih ulaganja i iskorištenih potpora za ulaganje i o načinu ostvarenja porezne povlastice za korisnike slobodnih zona (Narodne novine  br. 122/08.)   - Zakon o obnovi i razvoju Grada Vukovara (Narodne novine br. 44/01., 90/05., 80/08. i 38/09 ...