​U skladu s odredbama članka 35. Zakona i članka 46. Pravilnika, porezni obveznik poreza na dobit dužan je za razdoblje za koje se utvrđuje porez podnijeti prijavu poreza na dobit – Obrazac PD.

  I. Propisi na temelju kojih se sastavlja porezna prijava:   Uz Zakon i Pravilnik, pri obračunu poreza na dobit i sastavljanju porezne prijave, primjenjuju se, između ostalog, i sljedeći propisi: - Zakon o računovodstvu (Narodne novine, broj 109/07 i 54/13) - Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (Narodne novine, broj 38/08, 12/09 i 130/10) - Zakon o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, 125/13, 148/13 i 143/14 ) - Pravilnik o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 95/05, 96/06 , 68/07, 146/08, 2/09,  9/09 – ispravak, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13, 160/13 i 157/14) - Opći porezni zakon (Narodne novine, broj 147/08, 18/11, 78/12, 136/12 i 73/13) - Zakon o slobodnim zonama (Narodne novine, broj 44/96, 92/05, 85/08 i 148/13) - Pravilnik o načinu izračuna izvršenih ulaganja i iskorištenih potpora za ulaganje i o načinu ostvarenja porezne povlastice za korisnike slobodnih zona (Narodne novine, broj 122/08, 33/10 i 52/10 - ispravak) - Zakon ...