Porezna uprava objavila je Uputu o sastavljanju i podnošenju godišnje porezne prijave obveznika poreza na dohodak i obračunavanje godišnjeg poreza na dohodak za 2013. godinu

Tom Uputom pojašnjava se:
1. Porezni obveznik i opseg porezne obveze
2. Porezni obveznici koji obvezno podnose godišnju poreznu prijavu
3. Porezni obveznici koji nisu obvezni podnijeti godišnju poreznu prijavu
4. Porezni obveznici koji ne mogu podnijeti godišnju poreznu prijavu
5. Primici koji se ne unose u godišnju poreznu prijavu
6. Rok za podnošenje godišnje porezne prijave za 2013. godinu
7.  Kome se predaje godišnja porezna prijava?
8. Razdoblje utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak
9. Plaćanje godišnjeg poreza na dohodak
10. Povrat preplaćenog godišnjeg poreza na dohodak
11. Koji obrasci se predaju u svezi s obračunom godišnjeg poreza na dohodak?
11.1. Prijava dohotka od zajedničke djelatnosti za 2013. godinu -Obrazac DOH-Z
11.2. Prijava poreza na dohodak za 2013. godinu - Obrazac DOH
12. Utvrđivanje godišnje porezne osnovice
  Uputa o sastavljanju i podnošenju godišnje ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.