Na temelju odredbi članka 16. stavka 1. točke 8., 9. i 17. Zakona o poreznoj upravi (Narodne novine br. 25/12. i 112/12.), radi jedinstvenog postupanja u primjeni odredbi Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11. i 22/12.; u daljnjem tekstu: Zakon) i odredbi Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 95/05., 96/06., 68/07., 146/08., 2/09., 9/09., 146/09., 123/10., 137/11. i 61/12.; u daljnjem tekstu: Pravilnik) u svezi s popunjavanjem i podnošenjem godišnje porezne prijave obveznika poreza na dohodak, službenicima Porezne uprave dajemo slijedeću

 

 

UPUTU

o sastavljanju i podnošenju godišnje porezne prijave obveznika poreza na dohodak i obračunavanje godišnjeg poreza na dohodak za 2012. godinu

 

1. Porezni obveznik i opseg porezne obveze

 

U skladu s člankom 2. Zakona i člankom 2. Pravilnika, obveznik poreza na dohodak jest fizička osoba koja ostvaruje dohodak.

 

Ako više fizičkih osoba zajednički ostvaruje dohodak, porezni obveznik ...