Ovom Uputom daje se pregled odredbi carinskog zakonodavstva relevantnih za postupak privremenog uvoza plovila koja se upotrebljavaju u privatne svrhe te opisuje provedba formalnosti u slučaju kada korisnik postupka privremenog uvoza privremeno napušta carinsko područje, a plovilo ostaje u carinskom području. U skladu s carinskim propisima prilikom ulaska u carinsko područje Europske unije plovila su predmet carinskog nadzora.

1. Opće odredbe Provedba postupaka privremenog uvoza plovila namijenjenih razonodi temelji se na sljedećim propisima: - Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije (Sl. List L 269, 10. listopada  2013. - dalje u tekstu: CZU) i sve njene izmjene i dopune  (članci  210.-217., 250.-253.,); - Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2015/2446 o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog  parlamenta i Vijeća koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (Sl. list L 343/1, 29. prosinca 2015. - dalje u tekstu: DUCZU), članci 81., 103., 136., 163.-165., 204.-207, 212.- 218.; - Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2015/2447 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije (Sl ...