Obzirom na veliki broj upita i nedoumica izazvanih izmjenama Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove, donošenjem Zakona o izmjenama Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (Narodne novine br. 94/09.) koji se počeo primjenjivati od 9. kolovoza 2009. godine, a kako bi se osiguralo jedinstveno postupanje u primjeni predmetnog Zakona, u nastavku dajemo pregled najznačajnijih izmijenjenih odredaba Zakona, pojašnjenja i uputu o postupanjima:

I. NAJZNAČAJNIJE IZMJENE PREDMETNOG ZAKONA KOJE SE ODNOSE NA PLOVILA

1. Porezna osnovica za plovila je:

– u tuzemstvu, prodajna cijena plovila – cijena bez PDV (članak 5. stavak 1. točka 1.), a

– kod uvoza, carinska vrijednost uvećana za iznos carine (članak 5. stavak 1. točka 2.).

2. Visina posebnog poreza na plovila, određuje se sukladno članku 6. stavak 1. predmetnog Zakona, prema tabeli iz toga članka, u kojoj se nalazi 11 cjenovnih razreda (osnovica – prodajna cijena), obzirom na vrijednost proizvoda, i za svaki je cjenovni razred određen način izračunavanja visine posebnog poreza.

  Osnovice – prodajna cijena (kn)                    ...