1. OPĆE ODREDBE Ovom Uputom propisuje se način popunjavanja obračunskih carinskih deklaracija kojima se vrši obračun uvoznih davanja sukladno: - Članku 143. Carinskog zakonika Zajednice – za robu koja je stavljena u postupak privremenog uvoza s djelomičnim oslobođenje od uvoznih carina (Aneks E Konvencije o privremenom uvozu), za koju se naplaćuju uvozna davanja u visini od 3% za svaki mjesec ili dio mjeseca tijekom kojeg se roba nalazila u postupku privremenog uvoza s djelomičnim oslobođenjem, a koje bi trebalo platiti za navedenu robu da je ista bila puštena u slobodni promet na dan kada je stavljena u postupak privremenog uvoza, ili - Članku 216. Carinskog zakonika Zajednice – kada je potrebno obračunati i naplatiti uvoznu carinu, za robu koja je korištena u postupku unutarnje proizvodnje bez statusa odnosno podrijetla, radi potvrđivanja isprava koje su potrebne da bi dobivena roba stekla pravo na povlašteno tarifno postupanje u trećim zemljama, s kojima je, prema sporazumima koje je Zajednica sklopila s određenim trećim zemljama, predviđeno odobravanje povlaštenog tarifnog postupanja pri uvozu robe podrijetlom iz Zajednice u te zemlje. Pri tome, termin „obračunska carinska deklaracija“ se koristi isključivo u smislu podnošenja carinske deklaracije radi ...